Je project financieren? De Kunstraad helpt

Stel, je wilt Groningen verrijken met een stukje kunst en cultuur. Een plan dat de binnenstad mooier maakt, jongeren aanzet tot nadenken, artiesten verbindt of ouderen minder eenzaam maakt.

Geniaal dus, maar nu? Kun je zomaar beginnen? Hoe stel je iedereen op de hoogte? Hoe krijg je je project financieel rond? Is het eigenlijk wel haalbaar? Zoveel vragen! HELP!

In de reeks Geldstroom gaan we op onderzoek uit. We trappen af bij de Kunstraad Groningen, die subsidiegeld voor kunst en cultuur van de gemeente en provincie Groningen beheert. Directeur Ebrien den Engelsman voorziet je graag van advies en helpt je de weg te vinden naar de juiste potjes.

Wat is de Kunstraad?

“De Kunstraad is een stichting die zich inzet voor het versterken van het culturele klimaat in Groningen. Voor de gemeente en provincie Groningen geven we eenmalige subsidies en we adviseren over meerjarige subsidies, die voor vier jaar worden toegekend. Zo krijgen het festival Sounds of Music, de Kunstbende en verschillende orkesten en ensembles in Groningen geld van ons. Een overzicht van de toegekende subsidies publiceren we op onze website.”

Wat doen jullie precies?

“We zijn de spin in het web. De gemeente en provincie hebben geld beschikbaar voor kunst en cultuur. Wij verbinden ze met mensen die plannen hebben. Als je een concreet idee hebt, helpen wij je verder met inhoudelijke expertise.”

“We werken daarvoor met specifieke adviseurs uit het veld, zoals kunstenaars, musici of mensen met verstand van begrotingen. Vanuit hun vakgebied geven ze hun mening en tips. Als je plan voldoet aan de eisen, stellen wij subsidiegeld beschikbaar.”

“Ook hebben we elke maand het Groninger Fondsenoverleg met verschillende particuliere collega-fondsen. Je kunt denken aan het Prins Bernhard Cultuurfonds en het J.B. Scholtenfonds/H.S. Kammingafonds. De fondsen hebben eigen geld beschikbaar voor kunst en cultuur. Bij het overleg kun je een idee pitchen en we stemmen dan onderling af voor welke fondsen je in aanmerking zou kunnen komen. De Kunstraad speelt daarin echt een coördinerende rol.”

De aanvragen liggen keurig gesorteerd op de grond.

Hoe geven jullie je adviserende rol vorm?

“We gaan heel praktisch en laagdrempelig te werk. Je kunt hier zo binnen stappen of even bellen  om te praten over een aanvraag. Als je nog nooit eerder een subsidieaanvraag bij ons hebt gedaan, gaan we sowieso in gesprek. Dan weten we wie we voor ons hebben.”

“We kunnen je advies geven over een realistische begroting en helpen je bij het kijken naar een geschikte plek voor de aanvraag: onder welke regeling past je plan het beste en waar maak je het meeste kans op geld.”

“Het kan ook zijn dat we je naar een andere partij doorverwijzen. Zo werken we samen met voordekunst.nl voor advies over crowdfunding en Cultuur+Ondernemen kan je helpen bij meer strategisch advies.”

Wat is het voordeel van een Kunstraad die subsidieaanvragen behandelt en erover adviseert ten opzichte van een ambtenaar die bij de gemeente of provincie werkt?

“Het bijzondere van de Kunstraad is dat we fungeren als één loket voor het culturele veld in heel Groningen. In het verleden beoordeelden twee aparte adviescommissies voor gemeente en provincie dezelfde aanvragen. We hebben nu één gezicht en dat schept duidelijkheid.”

“We werken met experts die de aanvragen beoordelen. Dat gebeurt onafhankelijk: we kijken naar de kwaliteit en de inhoud en laten ons niet leiden door de politiek. Ook nemen we in onze beslissing mee hoe de organisatie die subsidie vraagt in elkaar zit. Hoe staan ze er financieel voor en hoe doen ze het bijvoorbeeld op het gebied van ondernemerschap?”

Wat vind je lastig aan het werk van de Kunstraad?

“Ondanks dat we soms positief adviseren, kunnen we niet alle aanvragen toekennen. De kwaliteit is doorgaans hoog, maar we moeten het doen met een budget van 700.000 euro. Van de ongeveer tweehonderd aanvragen die we per jaar binnenkrijgen, krijgt tweederde geld.”

“Het is daarbij voor ons een uitdaging om te zoeken naar andere potjes en mogelijkheden. Die moeten we op elkaar afstemmen, zodat regelingen elkaar aanvullen in plaats van in de weg zitten. De Kunstraad heeft daarbij geen belangen, behalve de bloei van kunst en cultuur.”

Kun je ons wat vertellen over de huidige ontwikkelingen?

“We zijn in gesprek met VNO-NCW Noord over het oprichten van een Noordelijk cultuurfonds door bedrijven en ondernemers. Cultuur maakt een regio aantrekkelijk om in te wonen en te werken, daarom zien ondernemers er ook baat bij om het financieel te ondersteunen.”

“We hebben gesproken over het karakter van het fonds: het moet geen commerciële insteek hebben door bijvoorbeeld grote musicals te subsidiëren, maar juist de Noordelijke identiteit voorop zetten. We zien een fonds voor ons dat kruisbestuiving stimuleert tussen kunst en innovatie. Begin volgend jaar hopen we meer te weten.”

Heb je nog tips voor culturele plannenmakers?

“De Kunstraad heeft een verbindende rol, we zijn een kennisinstituut met een enorm netwerk. Schroom niet en stel je vraag. We denken met je mee over je subsidieaanvraag. Bel ons of kom langs.”

Meer Geldstroom

Nieuwste